Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kuślin.

Informuję, że I INAUGURACYJNA  Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się dnia 22 listopada 2018 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, o godzinie 12:00.
Porządek obrad I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie pierwszej Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy VIII  Kadencji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Odśpiewanie Hymnu Narodowego.
4.Ślubowanie radnych.
5.Stwierdzenie quorum.
6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kuślinie.
7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Kuślinie.
a)zgłaszanie kandydatów
b)głosowanie
c)przedstawienie projektu uchwały Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kuślinie.
d)podjęcie uchwały Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kuślinie.
8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Kuślinie obrad sesji od radnego Seniora.
9.Sprawozdanie Wójta Gminy Kuślin VII kadencji o stanie Gminy.
10.Ślubowanie Wójta Gminy.
11.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kuślinie.
a)zgłaszanie kandydatów
b)głosowanie
c)przedstawienie projektu uchwały Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kuślinie.
d)podjęcie uchwały Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kuślinie.
12.Przedstawienie projektu uchwały Nr I/3/2018 w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kuślinie.
13.Zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
14.Podjęcie uchwały Nr I/3/2018 w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kuślinie.
15.Przedstawienie projektu uchwały Nr I/4/2018 w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kuślinie.
16.Zgłoszenie kandydatów i głosowanie.
17.Podjęcie uchwały Nr I/4/2018 w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kuślinie.
18.Przedstawienie projektu uchwały Nr I/5/2018 w sprawie powołania przewodniczących i członków stałych komisji Rady Gminy w Kuślinie.
19.Zgłaszanie kandydatów na przewodniczących stałych komisji Rady i głosowanie:
a)Komisji Spraw Społecznych 
b)Komisji Spraw Gospodarczych 
c)Komisji Organizacyjno – Statutowej
20.Deklaracja radnych do pracy w poszczególnych komisjach Rady.
21.Podjęcie uchwały Nr I/5/2018 w sprawie powołania przewodniczących i członków stałych komisji Rady Gminy w Kuślinie.
22.Wolne głosy i wnioski.
23.Zakończenie obrad.
    
Komisarz Wyborczy w Poznaniu II
/-/Rafał Kwaśnik

Opublikowano: 14 listopada 2018 13:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1087