Gmina Kuślin Gmina Kuślin

mich3.jpg [300x226]

Osada istniejąca już w średniowieczu (pierwsza wzmianka w 1399). Bliżej znane Michorzewo wywodzi się od Michore, benedyktyna z Lubinia (woj.Leszczyńskie). Potem przeszło w ręce rodu rycerskiego Rottenburgów. W XVI znalazło się we władaniu Opalińskich. W drugiej połowie XVIII ziemie te stały się własnością Sczanieckich i były w rekach tego rodu aż do II wojny światowej, jako jedyna, czysto polska wieś w okolicy. Michorzewo ma rozproszoną zabudowę. Wraz z przysiółkami Krystianowo i Łaz, mieszka tu 890 osób.

 

Ciąg  widokowy 

Zlokalizowany wzdłuż drogi z Michorzewa do Kuślina. Na tym odcinku można zaobserwować formy morfologiczne charakterystyczne dla wschodniego obszaru gminy . Leży on na Równinie Opalenickiej stanowi ja wysoczyzna denno-morenowa, płaska o mało urozmaiconej rzeźbie, poprzecinana płytkimi dolinkami cieków lub obniżeniami wypełnionymi wodą, względnie zajęte przez łąki. Przeciętna wysokość 85-90 m n.p.m.

 

Aleja  kasztanowa 

Stanowi początkowy odcinek ciągu widokowego z Michorzewa w kierunku Kuślina. Obok kasztanowców występują również jesiony, lipy i inne drzewa. Długość wynosi 1 km. Stan zachowania jest zadawalający.

 

Pałac 

 

palac_sczanieckich_w_michorzewie_siedziba_osrodka_rehabilitacyjnego_wtsrium.jpg [300x226]

Położony w parku krajobrazowym przy drodze do Dusznik. Zbudowany ok. 1910 w stylu neoklasycystycznym na planie zbliżonym do litery H. Murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny w elewacji frontowej monumentalny portyk wsparty na kolumnach z jońskim kapitelem, prowadzący do klatki schodowej, ozdobiony bogata boazerią . Elewacje w narożach są boniowane, zwieńczone u góry gzymsem i balustradową attyką. Elewacje ogrodowe i boczne zaakcentowane pseudoportykami. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Pałac należał do rodziny Sczanieckich od początku swego powstania. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek rehabilitacyjny.

 

Park  wiejski 

Park o charakterze krajobrazowym, położony wokół pałacu. Założony prawdopodobnie przez Anastazję Sczaniecką w XVIII. Wykorzystano pozostałości las. Przez park przepływa dopływ Mogilnicy. Pierwotny drzewostan nie zachowany, stare drzewa w większości uschły. W drzewostanie parku przeważa: robinie akacjowe, topole, jaśmin, klon. Pojawia się świerk i grab.

 

Drzewa  pomnikowe 

W wsch. i pn. części parku rosną nieliczne okazy drzew godnych uwagi: są to jesiony i wiązy.

 

Zespół  kościelny 

 

mich1.jpg [300x200]

Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych Położony jest przy drodze z Kuślina na pn. skraju wsi. Wzniesiony 1797-1800 z fund. Anastazji Sczanieckiej w stylu klasycystyczno-barakowym. Orientowany, murowany, otynkowany, na planie prostokąta. Od zach. czworoboczna wieża z hełmem ostrosłupowym o cebulastym wybrzuszeniu pokrytym cynkową blachą.

mich2.jpg [300x200]

Od pd. przybudowana, trójbocznie zamknięta kaplica przedpogrzebowa z ok. 1800 rodziny Sczanieckich.W murze otaczającym kościół znajduje się brama i kapliczki- kostnice z ok. 1797-1800, w narożnikach pd.- wsch. i pd.-zach. Dwa kwadratowe budynki kryte dachami w formie hełmów. Pierwotnie drewniany kościół istniał w 1453. W 1797 na miejscu dawnego drewnianego powstał obecny.

mich4.jpg [300x225]

W 1883 staraniem Emilii Sczanieckiej gruntownie wyremontowany i ozdobiony. Ołtarz główny murowany, wczesnoklastcystyczny z końca XVIII. W prezbiterium znajdują się cztery witraże ze szkoły matejkowskiej.

mich5.jpg [300x225]

Stan kościoła bardzo dobry. W 1983 w czasie remontu wieży odnaleziono dokumenty mówiące o stosunkach polsko-niemieckich w parafii Michorzewo oraz testament Emilii Sczanieckiej w odpisie. Z dokumentów sporządzono kopię a oryginały z powrotem schowano do wieży.

 

Tablice   pamiątkowe 

Na frontowej części kościoła parafialnego w Michorzewie wmurowana jest tablica pamiątkowa ks. Józefa Strzewskiego , który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942.

 

Plebania 

Położona przy kościele parafialnym. Zbudowana w 4 ćw. XIX. Murowana, otynkowana, parterowa. Budynek na podmurówce z kamienia polnego. Wejście jest zabudowane drewniana werandą. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan budynku bardzo dobry. Obecnie także mieści się plebania.

 

Grób  Emilii  Sczanieckiej 

Znajduje się on na cmentarzu przykościelnym w Michorzewie. Wykonany jest z czarnego marmur. Pochodzi z XIX. Grób otoczony jest łańcuchem na cokole umieszczono napis AVE MARIA.

Emilia Sczaniecka urodziła się 20 maja 1804 w Brodach. Po śmierci ojca Łukasza Scznieckiego w 1810, przenosi się z matką, Weroniką Wysogota-Zakrzewską do Poznania gdzie zdobywa wszechstronne wykształcenie. Po śmierci matki 1818 kontynuuje naukę w Dreźnie. Wtedy to po raz pierwszy styka się z konspiracyjną walka młodzieży polskiej o niepodległość. Poznanym wtedy ideałom pozostaje wierna przez całe życie. W 1823 obejmuje majątek rodowy w Pakosławiu, Michorzewie i Michorzewku. W czasie powstania 1830 prowadziła szeroką działalność na rzecz walczącego narodu, zbierając fundusze, broń i środki opatrunkowe. Pracowała jako sanitariuszka w lazaretach. Opiekowała się kalekami i sierotami, zakładała szkoły dla dzieci wiejskich, prowadziła szeroką działalność niepodległościową i kolportaż nielegalnej prasy. Okazywała dużą ofiarność w czasie Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego oraz po ich upadku. Cały czas udzielała pomocy materialnej na rzecz organizacji emigracyjnych i konspiracyjnych. Zmarła 11 maja 1896 w Pakosławiu. Pochowana została w Michorzewie, jako ofiarna działaczka patriotyczna.

 

Grób  rodziny  Radońskich 

Znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Michorzewie. Pochodzi z XIX. W swej formie nawiązuje do tradycji romantyczne. Stan zachowania dobry.

 

Nagrobek  ks.  Witkowskiego 

Znajduje się na terenie cmentarza parafialnego, pochodzi z XIX posiada zapisy dobroczynne na czterech ścianach cokołu. Grób otoczony jest łańcuchem. Stan zachowania dobry.

 

Szkoła 

Położona przy drodze do Dusznik. Zbudowana w 1 ćw. XX. Murowana, otynkowana, trzyryzelitowa. Dach naczółkowy kryty dachówką. Stan dobry, wymaga jedynie niewielkich napraw tynku. Pierwotnie była to szkoła pruska, a następnie mieściła się tu Szkoła Katolicka.

 

Gorzelnia Murowana z początku XX w.

Położona na terenie dawnego folwarku w pobliżu pałacu Sczanieckich. Zbudowana na podmurówce z kamienia polnego. Składa się z części mieszkalnej , magazynu i dwukondygnacyjnej aparatowni z kominem o wysokości ok. 28 m. Dach dwuspadowy, kryty eternitem i papą. 1979 nastąpiła modernizacja gorzelni. Stan obecny dobry. Sprzęt i urządzenia z pocz. wieku nie zachowały się. W czasie wojny na strychu przechowywano cenne sprzęty i porcelanę Sczanieckich.