Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Urząd Gminy Kuślin

64-316 Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

Sekretariat: tel. 61 44 72 722, 61 44 72 737

fax / 61 44 72 731

e-mail: kuslin@tosa.pl; urzad@kuslin.pl


NIP: 788-11-34-542

Nr konta bankowego: BS Duszniki O/Kuślin:

78 9072 0002 0107 0771 2000 0006

 Urząd Gminy przyjmuje interesantów 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

WÓJT GMINY

JERZY STANISŁAW DZIAMSKI

tel. 61 44 72 726  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zoran Radiković tel. 61 44 72 728 

 

SEKRETARZ GMINY

Zbigniew Heliński

tel. 61 44 72 721 email: zbhel@kuslin.pl 

 

SKARBNIK GMINY 

Artur Giersberg tel. 61 44 72 733 

 

SEKRETARIAT

tel. 61 44 72 722, kom. 693932683


REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi organów gminy, promocji zdrowia:

Iwona Karbowska, tel. 61 44 72 722

 

Stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu:

Justyna Fogel, tel.61 44 72 722

 

Stanowisko ds. oświaty:

Małgorzata Lipowicz, tel. 61 44 72 736

 

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, dróg i inwestycji:

Eugeniusz Przybylak, tel. 61 44 72 724

 

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej, zamówień publicznych, kultury i sportu:

Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

 

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska:

Sara Gramza, tel. 61 44 72 723

 Samodzielne stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:

Magdalena Szałek, tel. 61 44 72 723

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i środków unijnych:

Jakub Beyer, tel. 61 44 72 724


URZĄD STANU CYWILNEGO

Akta stanu cywilnego, dowody osobiste: Kierownik USC

Elżbieta Zimna, tel. 61 44 72 729

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności, obrony, bezpieczeństwa i ochrony p-poż.:

Zastępca Kierownika USC

Anna Jędrzejczaktel. 61 44 72 738

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW I OPŁAT

Stanowisko ds.księgowości budżetowej, ubezpieczeń i wynagrodzeń:

Anna Poprawa, tel. 61 44 72 725

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej:

Donata Thielmann, tel. 61 44 72 725

 

Stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej:

Urszula Śniechowska, tel. 61 44 72 734

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Julita Borzych, tel. 61 44 72 734