Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WÓJT GMINY KUŚLIN

zawiadamia

o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

Uwagi i propozycje do projektu można składać na przygotowanym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin lub przesłać pocztą elektroniczną na adres kuslin@tosa.pl do dnia 3 października 2011 roku.

Na kopercie lub w tytule emaila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2012”

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.kuslin.pl, www.bip.kuslin.pl  

  Wójt Gminy Kuślin

/- / Jerzy DZIAMSKI

Opublikowano: 19 września 2011 08:37

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Kuślin [333.47 KB]

Projekt uchwały [139.29 KB]

Formularz konsultacji [27.11 KB]

Wyświetleń: 1564273