Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Skład Rady Gminy


Przewodniczący:
zoran_radikovic.jpg [300x390]  Zoran Radiković


Wiceprzewodnicząca:
Jolanta Minge


Wiceprzewodniczący:
jan_ceyza1.jpg [100x131]  Jan Ceyza

Radni:
Michał Lotka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy


pawel_gomula.jpg [300x390] Paweł  Gomuła - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy


wieslawa_staskiewicz1.jpg [100x130]  Wiesława Staśkiewicz - Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy


agnieszka_lodyga1.jpg [100x130]  Agnieszka Łodyga - Przewodnicząca Komisji Organizacyjno - Statutowej Rady Gminy


grazyna_biniak1.jpg [100x130]  Grażyna Biniak

Janusz Czekała


m_kostkowska.jpg [100x132]  Magorzata Ewa Kostkowska


rafal_maciejewicz.jpg [300x390]  Rafał Maciejewicz


jprzybylski.jpg [100x130]  Jan Przybylski

stefan_piasecki.jpg [300x428]  Stefan Piasecki


Sławomir Świtała


jakub_werner1.jpg [100x130]  Jakub Werner