Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Wykaz Sołectw i Sołtysów Gminy Kuślin

CHRAPLEWO
Sołtys: Arkadiusz Wolgetan, Chraplewo 19/3, tel.: 782245728, 64-316 Kuślin
DĄBROWA
Sołtys: Tadeusz Flieger, Dąbrowa 42, tel.: 888431196, 64 - 316 Kuślin
DĄBROWA NOWA
Sołtys: Janusz Hirszfeld, Dąbrowa Nowa 1, tel.: 604341687, 6144 73 094, 64 - 316 Kuślin
GŁUPONIE
Sołtys: Tomasz Ratajczak, Głuponie 12, tel.: 614478658, 693176705, 64 - 316 Kuślin
KUŚLIN
Sołtys: Stefan Piasecki, ul. Powst. Wlkp. 27/1, tel.: 614473160, 64 - 316 Kuślin
MICHORZEWKO
Sołtys: Janusz Czekała, Michorzewko 82, tel. 61 44 73 498, 64-316 Kuślin
KRYSTIANOWO
Sołtys: Jerzy Kałek, Michorzewo 65, tel.: 614473221; 661649704, 64 - 316 Kuślin
MICHORZEWO
Sołtys: Sebastian Kaźmierczak, uL. E. Sczanieckiej 1,tel.: 614472752, 691431183, 64 - 316 Kuślin
ŚLIWNO
Sołtys: Józef Minge, Śliwno 47,tel.: 614473329, 695785500, 64 - 316 Kuślin
TRZCIANKA
Sołtys: Przemysław Nadobnik, Trzcianka 4/4,tel.: 614478839,663601468, 64 - 316 Kuślin
TURKOWO
Sołtys: Teresa Przybył, Turkowo 42,tel.: 691025421, 64 - 316 Kuślin
WĄSOWO
Sołtys: Jan Przybylski, ul. Grodziska 29,tel.: 785099786, 64 - 316 Kuślin