Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Informacja o zmianie numeru telefonu


Od 4 lipca ulega zmianie numer telefonu kontaktowego do Zakładu. Kontakt telefoniczny jest dostępny w dni robocze Zakładu, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 pod numerem telefonu:

505 465 006

 

Kierownik ZOK

/-/ Artur Bąk